Stratenská jaskyňa, Slovenský Raj, UNESCO

Ilustračný obrázok

Málokto z nás pozná Stratenskú jaskyňu, možno aj preto, lebo nie je sprístupnená pre verejnosť. Nachádza sa v Slovenskom raji na známej planine Duča. V tejto jaskyni sa nachádzajú najväčšie podzemné priestory, ktoré boli zatiaľ objavené na našom území. Obrovský priestor o dĺžke 190 m a šírkou 40 m  dostal pomenovanie Rozprávkový priestor. Tieto obrovské priestory vznikli systematickým vymieľaním vody z rieky Hnilec. Prednedávnom bola jaskyňa prepojená s jaskyňou Psie diery a uvažovalo sa o prepojení s Dobšinskou ľadovou jaskyňou. Ale toto prepojenie by ovplyvnilo klimatické podmienky v Dobšinskej ľadovej jaskyni, a tak sa od tohto zámeru ustúpilo. Jedným z dôvodov bola asi priemerná ročná teplota 5°C. I napriek tomu je celková dĺžka jaskyne niečo cez 22 km, čo ju pripisuje medzi najväčšiu na našom území. V jaskyni sa nachádzajú vzácne stalagmity, kryštalické výrastky ako aj množstvo jazierok. Najväčšie jazero má rozlohu 320 m2 a najväčší stalagmit meria až 12 m o priemere 2 m. Farba týchto stalagmitov je mliečno biela.Treba spomenúť aj prítomnosť 14 druhov netopierov. V minulosti tu žili aj medvede, čoho dôkazom sú objavené kosti medveďa jaskynného. Ich vek sa odhaduje na 17 tisíc rokov. Oficiálne záznamy o objavení jaskyne siahajú len do minulého storočia. Páni J. Volek a V. Košel sú prví, ktorí do nej vkročili. Od tej doby je táto jaskyňa navštevovaná mnohými jaskyniarmi. Robia sa mnohé prieskumy a bádania. V roku 2000 bola jaskyňa  zapísaná do knihy svetového dedičstva UNESCO. Ako sme spomínali, jaskyňa momentálne nie je sprístupnená pre širokú verejnosť, ale stojí to zato, aby ste kontaktovali niektorý Slovenský jaskyniarsky zväz a možno vám umožnia vstup za ich prítomnosti. Treba len dúfať, že v krátkej dobe bude jaskyňa sprístupnená verejnosti.
Východzím bodom trasy ku jaskyni je obec Stratená v Slovensko raji.


Obce a mestá v okolí
Dedinky : 8,5 km
Dobšiná : 12,5 km
Vernár : 16,5 km
Telgárt : 16 km

Ubytovanie Slovenský raj  http://www.slovakia360.com/index.php?SearchPlace=&Mode=Park&Choice=4&q=Search