Kostol sv. Margity Antiochijskej - Najstarší kostol na Slovensku

Ilustračný obrázok

Na Slovensku máme už iba jednu zachovanú architektonickú pamiatku z 9. storočia, z obdobia Veľkej Moravy, Kostol Svätej Margity Antiochijskej. Kostol sa nachádza pri obci Kopčany v Skalickom okrese, vyvýšený na kopci. Kostol možno vidieť aj z Moravského územia. Na základe prieskumu boli základy tohto kostola položené v roku 860, ale prvá písomná zmienka je až z roku 1392. Kostol sa nachádzal v hradisku Valy v Mikulčiciach. Bolo to v období, keď knieža Rastislav I vládol Veľkomoravskej ríši. Ide o predrománsky jednoloďový kostol, typická stavba z 8. až 9. storočia. Miestnosti v kostole sú zoradené za sebou, prvá je predsieň, loď a na koniec presbytérium. Samotná stavba sa stala predmetom skúmania. Stále zostávajú záhadou úpravy stien, znaky vryté do stien kostola ako aj okenné otvory. V druhej polovici 16. storočia bol malý vchod zo zadnej strany zväčšený a kostolík sa dočkal nového otlára v 17. storočí. V roku 1964 sa konal prvý archeologický výskum. Tieto bádania priniesli aj svoje ovocie. Našli sa tu pozostatky po starých osídleniach, hrobky, šperky a iné cennosti potvrdzujúce prítomnosť osídlenia. V dnešnej dobe sa archeológovia zameriavajú na rekonštrukciu interiéru kostolíka. Aj dnes, hoci len výnimočne sa tu konajú bohoslužby, väčšinou, keď je nejaká púť. Návšteva tohto kostolíka je veľmi zaujímavá, hlavne pre ľudí, ktorých zaujímajú dejiny Veľkej Moravy. Nezabudnite, ide o jedinú zachovalú stavbu z obdobia Veľkomoravskej ríše.


Mestá a obce v okolí
Holič : 5 km
Skalica : 12 km
Petrova Ves : 13,5 km
Radošovce : 15 kmUbytovanie Kopčany : http://slovakia360.com/index.php?SearchPlace=Skalica%2B%25C4%258Das%25C5%25A5%2BZlatnick%25C3%25A1%2BDolina&Mode=Place&Choice=&q=Search