Hronsek - drevený artikulárny kostol - UNESCO

Ilustračný obrázok

Medzi Zvolenom a Banskou Bystricou, v malej obci Hronsek sa nachádza ďalší slovenský unikát. Drevený artikulárny kostol. Artikulárny znamená, že bol postavený podľa Šopronských artikúl, ktoré povoľovali stavať evanjelikom svoje kostoly. Z historických záznamov je známe, že v minulosti bolo na našom území okolo 300 takýchto drevených stavieb. Jednou z nich je aj tento zachovalý kostol  v Hronseku. Čo teda stanovovali tieto artikule? Bolo to hlavne to, že na kostol sa nemohol použiť ani jeden klinec, stavba musela byť zhotovená za jeden rok. Hlavný vchod nesmel byť do dediny a zvonica nesmela byť na kostolnej veži, ale mimo kostola. Toto všetko sa odohrávalo v 17. storočí. Hlavným dôvodom týchto artikúl bolo znížíť životnosť protestantských kostolíkov. Tento kostolík bol postavený v blízkosti rieky Hron, v okolí močiarov. Nikdy však neniesol následky povodní. Táto stavba sa začala stavať v októbri 1725 a do roka bola ukončená. Pôdorys kostola má tvár kríža. Dlhšia časť pôdorysu meria 23 m a kratšia 18 m. Výška je 8 m.  Ako stavebný materiál bolo použité dubové a smrekové drevo. Vieme, že dubové drevo má veľmi dlhú životnosť a aj preto sa ako spojovací materiál  používali dubové kolíky. Obdivuhodná je spojovacia technika, ktorú v tej dobe ovládali tesári. Klenba v kostole má tvar prevrátenej lode. V kostole možno nájsť prvky pochádzajúce zo Škandinávie a iných severských krajín, čo nasvedčuje, že na tejto stavbe pracovali majstri zo severských krajín. Klenby májú vynikajúce akustické vlastnosti. Pozoruhodný je aj oltár, ktorý bol vypracovaný do najmenšieho detailu. Má 6 vymeniteľných obrazov a všetky sú od majstra Samuela Kialoviča. Anjeli, nachádzajúci sa nad oltárom, držia erby bohatých rodín, ktoré finančne podporovali túto stavbu. Orgán je zase dielom majstra Martina Podkonického. Pri kostole stojí aj zvonica, ktorá má krásnu vežičku v cibuľovitom tvare s drevenými šindlami. Zvonica mala dva zvony, jeden vážil 65 kg a druhý 165 kg. Menší zvon bol zničený počas druhej svetovej vojny. V súčasnej dobe má kostol zvony z roku 1948. Kde a ako boli vyrobené sa nám nepodarilo zistiť. To, že môžeme tento kostol obdivovať v takej podobe v akej je, je len vďaka dlhoročnej práci našich majstrov reštaurátorov. Prvá veľká oprava sa konala v rokoch 1948-1949. Druhá oprava sa konala až začiatkom 90-tych rokov minulého storočia. Keďže kostol je  z dreva, tak budú na ňom stále prebiehať opravné práce, aby nepodľahol škodcom a hnilobe. Na tieto opravy sa neustále robia zbierky a finančne prispieva aj Ministerstvo kultúry. V dnešnej dobe kostol slúži svojmu poslaniu a je možné zúčastniť sa tu na evanjelickom obrade. Do kostola sa zmestí 1100 ľudí a o veľkosti stavby hovorí aj fakt, že kostol má 30 okien. Na nádvorí kostola stoja ešte dodnes tri lipy zasadené pri vysviacke kostola. Konajú sa tu aj rôzne organové koncerty, ale kostolík láka najmä turistov. V roku 2008 bol kostolík  zapísaný do svetového dedičstva UNESCO. Veď postaviť také niečo  je ozaj unikát. V dnešnej dobe už takých tesárov nenájdeme. Keby boli v tej dobe takí majstri, akých máme dnes, tak by strecha na kostole nevydržala ani 10 rokov, hoci používajú klince. Určite príďte do Hronseka a uvidíte originálne majstrovstvo.

Mestá a obce v okolí
Vlkanová : 2 km
Veľká Lúka : 3 km
Badín : 4 km
Sliač : 6,5 km
Zvolen-centrum : 12,5 km
Banská Bystrica-centrum : 13 km

Ubytovanie Hronsek :  http://slovakia360.com/index.php?SearchPlace=Bansk%25C3%25A1%2BBystrica&Mode=Place&Choice=&q=Search