Nitradog, Agrokomplex , 7.4-8.4 2018

Ilustračný obrázok

Srdečne Vás pozývame na medzinárodnú výstavu psov v areáli výstaviska Agrokomplexu Nitra.

Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku FCI a SKJ a propozícií vydaných organizátorom. Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách uznaných FCI.           

Program
Príjem psov: od 7:30
Posudzovanie od 9:30 do 14:30
Junior Handling-Predkolá od : 13:00
Záverečné súťaže: od 15:00


Veterinárné podmienky
Každý pes v majetku občana SR musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou, resp. podľa dĺžky platnosti vakcíny. Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT s platným očkovaním proti besnote

Vstupné
Dospelí: 2 EUR
Deti : 1 EUR

Ubytovanie Nitra http://www.slovakia360.com