Devín v čase príchodu Konštantína a Metoda, 1.4.2014 - 31.10.2014

Ilustračný obrázok

Rok 2013 predstavoval pre krajiny, ktoré boli súčasťou Veľkomoravskej ríše, významné jubileum, nakoľko sme si pripomenuli 1150. výročie príchodu Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu.
Devín bol v tom čase významnou pevnosťou, ktorá spolu s menšími strážnymi hradiskami na Devínskej Kobyle chránila hranice Veľkej Moravy. Z písomných správ vieme, že minimálne v roku 864 sa tu proti početnému východofranskému vojsku bránil Rastislav. Pod hradom Devín sa v minulosti križovali aj obchodné cesty – Podunajská a Jantárová a v jeho blízkosti sa nachádzali riečne brody. Nemožno preto vylúčiť, že Konštantín a Metod so sprievodom vstúpili na územie
Veľkej Moravy práve v týchto miestach. Devín však nebol len vojenskou pevnosťou, bol zároveň sídlom veľmoža, jeho rodiny a vojenskej družiny. O dôležitosti tohto miesta svedčia aj základy unikátneho murovaného kresťanského kostola, ktoré sa podarilo odkryť v areáli hradu.
Múzeum mesta Bratislavy pripravilo k otvoreniu sezóny 2013 na hrade Devín výstavu s názvom
„Devín v čase príchodu Konštantína a Metoda“, ktorou by chcelo návštevníkom priblížiť krajinu, zvyky a spôsob života ľudí, ktorí tu v tom čase žili, aby verejnosť lepšie pochopila a ocenila význam
byzantskej misie.

Kde: NKP hrad Devín, Muránska ulica, Devín
Kedy: 1.4.2014 - 31.10.2014

Ubytovanie Bratislava: http://www.slovakia360.com