Bratislavské hudobné slávnosti, BHS, 28.9-15.10 2017

Ilustračný obrázok

Srdečne Vás pozývame na Bratislavské hudobné slávnosti, ktoré sa uskutočnia v Slovenskej filharmónii. Príďte aj Vy na koncerty Slovenskej filharmónie.

Hlavný usporiadateľ
Slovenská filharmónia z poverenia a s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR

Bratislavský rodák Franz Schmidt je autorom mnohých závažných symfonických diel, no najviac ho preslávila opera Notre Dame, ktorú napísal na námet slávneho románu Victora Huga. Viedenská premiéra v roku 1914 zabezpečila skladateľovi medzinárodné uznanie. Dnes sa už na javiskách prakticky neobjavuje, no tri orchestrálne medzihry stále tvoria súčasť repertoáru symfonických telies. Rokokové variácie skomponoval Čajkovskij pre svojho kolegu z petrohradského konzervatória, nemeckého pedagóga W. Fitzenhagena. Práve v jeho úprave sa dielo dnes hráva. Symfóniu č. 2 v tónine C dur koncipoval Robert Schumann v duchu Beethovenovej Osudovej ako víťazstvo nad nepriazňou osudu. Virtuózna druhá časť – Scherzo – dôkladne preverí schopnosti sláčikovej sekcie každého orchestra.
 Slovenská filharmónia sa na otváracom koncerte 53. BHS predstaví pod taktovkou svojho no-vého šéfdirigenta, charizmatického Angličana Jamesa Judda. Sólistom koncertu je Alban Gerhardt, „čarodejník, ktorý vie rozozvučať nástroj v majstrovskej virtuozite“(Tagesspiegel), „pokojná autorita expresívneho, muzikálneho a elegantného umelca“ (The Guardian).

Ubytovanie Bratislava  http://slovakia360.com/index.php?SearchPlace=&Mode=Loc&Choice=2&PriceLev=&q=Search