O Jánošíkov dukát, Liptovský Mikuláš 07.06.2013 - 30.08.2013

Ilustračný obrázok

Súčasťou série podujatí, ktorými si v Liptovskom Mikuláši pripomíname 300. výročie popravy zbojníka, ktorý sa stal najväčšou zbojníckou legendou v Karpatoch, je tiež vyhlásenie výtvarnej súťaže O Jánošíkov dukát.

Propozície súťaže
Téma: Jánošík, liptovský lúpežník

Forma súťaže: Individuálna súťaž žiakov I. a II. stupňa ZŠ a žiakov ZUŠ

Kategórie:
I. kategória: žiaci 1. - 4. roč.

II. kategória: žiaci 5. - 9. roč.

Technika výtvarného prejavu: kresba, maľba, grafika, koláž, kombinované plošné techniky
Formát: A4, A3, A2

Podmienky súťaže:
Práce označené menom a priezviskom žiaka, názvom školy a ročníka na zadnej strane je potrebné doručiť do Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši alebo do Liptovského múzea v Ružomberku do 7. júna 2013 do 16.00 hod.

Termín uzávierky súťaže: 7. jún 2013 do 16.00 hod.

Miesta doručenia výtvarných prác:
Liptovský Mikuláš: Múzeum Janka Kráľa, Námestie osloboditeľov č.31
Ružomberok: Liptovské múzeum, Š. N. Hýroša č.10

Vyhodnotenie:
Vyhodnotenie súťaže a otvorenie výstavy najlepších prác sa uskutoční 20. júna 2013 o 10.00 hod. vo vestibule Mestského úradu na Štúrovej ulici 1989 v Liptovskom Mikuláši. Všetci účastníci súťaže získajú dukát Jánošík - 300 rokov legendy. Najlepšie práce budú ocenené.

Výstava potrvá do 30. augusta 2013.

 

Ubytovanie Liptovský Mikuláš  :

http://slovakia360.com/index.php?SearchPlace=&Mode=Loc&Choice=13&PriceLev=&q=Search