Pravidlá a reklamácie

Práva a povinnosti prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ nezodpovedá za pravdivosť informácií, ktoré jednotliví užívatelia uvádzajú vo svojich prezentáciach ubytovacích zariadení, aktivít či "noviniek".
 2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za technické výpadky portálu spôsobené hostingovou firmou.
 3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť ubytovacie zariadenie, podujatie do prezentácie, ak nebude spĺňať podmienky uvedené v rubrike Pravidlá a reklamácie / Pravidlá používania portálu www.slovakia360.com.
 4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť aktivitu alebo službu cestovného ruchu, ak nebude spĺňať podmienky uvedené v rubrike Pravidlá a reklamácie / Pravidlá používania portálu www.slovakia360.com.
 5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť informáciu do rubriky "Podujatia", ak nebude spĺňať podmienky uvedené v rubrike Pravidlá a reklamácie / Pravidlá používania portálu www.slovakia360.com., alebo ak nastane konflikt záujmov.
 6. Ak bola prezentácia (ubytovacieho zariadenia, aktivity, či "Podujatia") zamietnutá, prevádzkovateľ si vyhradzuje právo neobjasňovať užívateľovi dôvody zamietnutia.
 7. Prevádzkovateľ má povinnosť oznámiť užívateľovi e-mailom každú zmenu, ktorá bola urobená v jeho prezentácii do 24 hodín od danej zmeny.
 8. Prevádzkovateľ nebude nikdy poskytovať informácie o užívateľoch iným firmám, organizáciam alebo inštitúciam.
 9. Prevádzkovateľ nebude nikdy vyžadovať osobné údaje užívateľov ako sú: rodné číslo, dátum a miesto narodenia, vek, národnosť, vzdelanie, číslo občianskeho preukazu...

Práva a povinnosti užívateľov

 1. Prevádzkovateľ garantuje spustenie prezentácie ubytovacieho zariadenia alebo aktivity či služby cestovného ruchu do 5 pracovných dní odo dňa vloženia prezentácie užívateľom.
 2. Užívateľ má právo reklamovať časové oneskorenie spustenia jeho prezentácie na portáli www.slovakia360.com.
 3. Užívateľ musí pri vkladaní prezentácie ubytovacieho zariadenia, aktivity cestovného ruchu alebo informácie do rubriky "Novinky" dodržať Pravidlá používania portálu www.slovakia360.com.