Obchodné informácie

Prevádzkovateľ portálu: Ing. Jozef Sedláček

Kontaktná adresa:  Nová Lesná č. 520

                             059 86 Nová Lesná

IČO: 44 709 609

Č. OŽP:  1/2011/05521-2

Č. živnostenského registra: 740-24348