Pravidlá používania portálu www.slovakia360.com

  • Ubytovacie zariadenie môže prezentovať len osoba vo veku 18 rokov a staršia, ktorá vlastní alebo prenajíma nehnuteľnosť za účelom poskytovania ubytovacích služieb.
  • Prevádzkovateľ portálu www.slovakia360.com Vám umožní presmerovanie z prezentácie ubytovacieho zariadenia priamo na Vašu webovú stránku (ak je vytvorená), za predpokladu, že nebudete na nej prezentovať iné ubytovacie portály, alebo iné ubytovacie zariadenia.
  • Prezentácia ubytovacieho zariadenia musí obsahovať najmenej 1 fotografiu.
  • Na našom portáli môžete tiež prezentovať aktivity a iné služby cestovného ruchu, ktoré ponúkate.
  • V rubrike "Novinky" na úvodnej stránke môžete prezentovať akcie kultúrno-spoločenského, športového, hudobného, umeleckého a historického charakteru. V rubrike "Novinky" je zakázané prezentovať podujatia politického charakteru.
  • Taktiež je zakázané prezentovať akékoľvek materiály, ktoré sú v rozpore so zákonmi SR a tie, ktoré majú nemravný vplyv na osoby mladšie ako 18 rokov. (Toto pravidlo sa vzťahuje aj na prezentovanie Vašej webovej stránky, ktorú budete chcieť prezentovať na našom prortáli www.slovakia360.com)