Cyrilo-metodské slávnosti, Nitra 2014, 5-7 júla 2015

Ilustračný obrázok

Od 5. do 7. júla sa v meste Nitra uskutočnia ďalšie mestské slávnosti „Nitra, milá Nitra...“, Pribinove a" Cyrilo-metodské slávnosti, Dni Nitranov, ktoré sú každý rok venované významným osobnostiam histórie i súčasnosti nášho mesta. Tohtoročným hlavným motívom boli blížiace sa oslavy 1 152. výročia príchodu vierozvestov na naše územie a s nimi súvisiace otvorenie Roku sv. Cyrila a Metoda na Slovensku, ktorý vyvrcholí celonárodnými oslavami 5. júla 2015 v Nitre.
Podujatie otvorí  Národná púť na Svätoplukovom námestí. Svätú omšu bude celebrovať Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský biskup – metropolita.  Svojou účasť  prisľubil aj predseda Matice slovenskej Marián Tkáč so svoju manželkou, riaditeľka Domu MS v Dunajskej Strede.
Dom Matice slovenskej v Nitre zabezpeči  i vystúpenia matičných kultúrnych kolektívov – Speváckej skupiny Ivančanka z Ivanky pri Nitre a Folklórnej skupiny Matičiari z Čakajoviec, ktoré svojimi národnými a pobožnými piesňami rozozvučia Pešiu zónu a Svätoplukovo námestie.

Kedy :  5-7 júl 2015


Ubytovanie Nitra: http://slovakia360.com/index.php?SearchPlace=Nitra&Mode=&Choice=&PriceLev=&q=Search