Gerulata, Bratislava Rusovce

Ilustračný obrázok

Bratislavská časť Rusovce má históriu spojenú s Rímskou ríšou. Našli sa tu pozostatky z Rímskeho opevnenia, systému, ktorý má dĺžku 3000 km. Systém sa ťahal od Balkánu až po terajšie Anglicko. A tak terajšia časť Rusoviec bola súčasťou európskeho reťazca Rímskeho impéria. Názov Gerulata pochádza z keltského jazyka. Išlo o rímsky vojenský tábor s veľkou osadou, kde boli budovy pre vojakov a všetok personál. Istý čas tu sídlila elitná jazdecká jednotka horného Porýnia. Tábor bol obývaný viac ako 400 rokov. Archeologické vykopávky potvrdili fakt, že usadlosť sa začala budovať v 1. storočí n.l. Prvá písomná zmienka o tejto usadlosti sa našla zo 16. storočia. V historických spisoch sa ešte neuvádza presná poloha Gerulaty. Archeologické práce sa začali až začiatkom 20. storočia. Prvé objavy sa našli až v roku 1965, kedy Ján Dekan našiel základy dvoch budov. Odvtedy sa tu začalo intenzívne s prieskumom terénu. Neskôr sa tu našli náhrobné kamene, studňa a ako aj rímske fórum. Medzi dôležité archeologické predmety, ktoré sa tu našli, patria vojenské zbrane, časti brnenia, šperky a iné. Všetky sú umiestnené v múzeu v Rusovciach. O dôležitosti tohto objavu svedčí aj fakt, že toto archeologické miesto bolo zaradené do svetového dedičstva UNESCO a samozrejme je to naša národná kultúrna pamiatka. Dnes je na ploche bývalej Gerulaty vybudované malé múzeum. Gerulata je otvorená v letných mesiacoch. Takže ak náhodou budete v okolí Bratislavskej časti Rusovce zastavte sa. Určite vás toto miesto zaujme.
Dostanete sa naň odbočením z Maďarskej cesty na Gerulatskú cestu a hneď pri kostole svätej Magdalény odbočte. Tam nájdete Rusovecké múzeum.

Kontakt
Antická Gerulata Rusovce
Gerulatská 69
Tel.: 02 628 59 332
schmidtova@bratislava.sk
j_schmidtova@hotmail.com


Otváracie hodiny ( Apríl-Október)
Utorok-Nedeľa: 10.00 – 17.00 h
Pondelok zavreté

Vstupné ( Cenník )
Dospelý : 2,30 €  
Deti, študenti, dôchodcovia:  1,50 €

Ubytovanie Bratislava 5 http://slovakia360.com/index.php?SearchPlace=Bratislava%2B5&Mode=&Choice=&PriceLev=&q=Search