Haličský zámok, Halič,história

Ilustračný obrázok

Neďaleko Lučenca sa nachádza nádherný renesančný kaštieľ, ktorý má aj prvky z obdobia baroka. Prvé zmienky o tomto kaštieli siahajú do stredoveku. Na pôvodnom mieste totiž stál hrad, vtedy patriaci rodu Tomajovcov. Neskôr ho mali Lossonczyovci a Forgáchovci. Hádam najdlhšie hrad obývali Tomajovci. V čase tureckých vpádov v roku 1612 dal Žigmung II.  tento hrad spevniť, tak aby odolal tureckým vojskám. V roku 1682 bol napokon hrad dobytý cisárskými vojskami a jediné, čo ho zachránilo pred úplnou demoláciou bol fakt, že patril prohabsburskej šlachte. Zámok sa začal opravovať až keď sa stal majetkom rodiny Forgánových. Rekonštrukcia sa začala v roku 1897, o čom svedčí aj vytesaný nápis do mramoru v hlavnej bráne. V období prvej svetovej vojny bol hrad vyrabovaný. V päťdesiatych rokoch bol na zámku aj sklad obilia. V súčasnej dobe prebieha na hrade rekonštrukcia a po rekonštrukcii bude z hradu luxusný hotel. Ako vidíte dejiny sa opakujú, len ešte nevieme, aký rod ho bude zase vlastniť

Mestá a obce v okolí
Dolná Telka : 3,5 km
Tomášovce : 4,5 km
Lučenec-centrum : 8km
Závada : 12 km

Ubytovanie Lučenec http://slovakia360.com/index.php?SearchPlace=&Mode=Loc&Choice=8&PriceLev=&q=Search