Spišská Sobota, pamiatky, Mestská prírodná rezervácia

Ilustračný obrázok

Asi najviac navštevovaným miestom na Spiši po Spišskom hrade je Spišská Sobota. Dnes je súčasťou mesta Poprad. Prvé zmienky o Spišskej Sobote sú až 13. storočia, o čom hovorí darovacia listina kráľa Belu IV. Usadlosť bola založená práve na hlavnom ťahu k Baltickému moru. Nachádzajú sa tu historicko-umelecké hodnoty stredoveku. V minulosti bola kultúrnym centrom Spiša a bola aj sídlom cechov v tomto regióne. Významným rokom pre mesto bol rok 1271, kedy usadlosť dostala mestské práva. Kráľ Ľudovít I. dal v roku 1380 mestu právo na mestské trhy a dôležitým rokom pre mesto bol rok 1412, kedy bolo mesto založené do Poľska a táto ťarcha trvala neuveriteľných 360 rokov. Počas stredoveku mesto Spišská Sobota nemalo viac ako 900 ľudí. V roku 1545 bolo mesto poznačené požiarom, ktorý pohltil viac ako polovicu mesta. Po požiari bolo mesto vynovené a takúto podobu si zachovalo až dodnes. Spišská Sobota si zachovala svoju nadradenosť nad Popradom do roku 1923, kedy sa do mesta Poprad zaviedla železnica, ktorá posunula Poprad na prvú priečku. Ako sme spomínali mesto si zachovalo svoju architektonickú podobu od čias renesancie. Medzi najvýznamnejšie pamiatky mesta patrí kostol sv. Juraja, Evanjelický kostol, dom, v ktorom bol ubytovaný kráľ Matej Korvín, dom č. 31 a dom bývalej školy. To sú najviac navštevované pamiatky v Spišskej Sobote.


Kostol sv. Juraja mučeníka
Ide o rímskokatolícky kostol. Kostol má jeden z najviac zachovalých interiérov na Spiši. Bol postavený v 12. storočí. Z tohto obdobia si zachoval len zopár fragmentov. Na kostole sú dominantné gotické prvky zo 16. storočia. V kostole je 5 oltárov a jeho hlavný oltár je z roku 1516 a jeho tvorcom nie je nikto iný ako majster Pavol z Levoče. Uvidíte tam aj historický orgán zo 17. storočia. Ku kostolu patrí aj zvonica z roku 1589. Pre tých, ktorí by chceli ísť na svätú omšu do tohto klenotu, máme dobrú správu, i v dnešnej dobe sa tam konajú omše každý deň. V nedeľu je to zvyčajne o 8.00 h. a o 10.00 h.

Evanjelický kostol
Je situovaný na južnej časti hlavného námestia. Je tiež z obdobia baroka, ale nesie prvky klasicizmu. V kostole je vzácny luster zhotovený v roku 1760. Je tam množstvo svietníkov a veľa obradných exponátov. Kostol má obrovský stĺpový oltár s obrazom, na ktorom je Kristus modliaci sa na Olivovej hore.

Dom, v ktorom bol ubytovaný kráľ Matej Korvín
Za vlády Mateja Korvína zažívala Spišská Sobota najväčší rozkvet.
V tomto dome býval, keď bol na cestách po Spiši. Na pamiatku kráľa Korvína sa pomenovalo veľa exponátov.

Dom č. 31
Ide o dom, v ktorom prebýval kráľ Matej. Dodnes nie je známe s akou udalosťou sa spája návšteva tohto kráľa v tomto kraji. Tvrdí sa, že sa mala dohodnúť mierová zmluva s poľským kráľom Kazimírom. A taktiež sa asi prejednávalo vykúpenie mesta z dlžob voči Poľsku.

Budova bývalej školy
V záznamoch sa uvádza, že Spišská Sobota mala školu už v roku 1502. V triedach vyučovali rôzni učitelia z cudziny. V tejto budove vzniklo najstaršie predškolské zariadenie na Spiši. V začiatkoch 20. storočia tu bola založená aj prvá meštiacka dievčenská škola a v roku 1909 vzniká Rímsko-katolícka dievčenská škola. Príchodom komunizmu škola zaniká.
Budovy školy nájdete na severnej časti námestia.

Hádam ešte spomenieme budovu bývalej starej radnice. Budova sa nachádza v strede námestia. Nachádzalo sa tu všeličo. Po prvej svetovej vojne tu boli úrady a v priestoroch pivníc bola umiestnená aj väznica. 
V roku 1950 bola Spišská Sobota vyhlásená za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Neuveríte, ale na tomto málom námestí na nachádza až 89 pamiatok. V tejto mestskej časti Popradu je dnes veľmi veľa reštaurácií a ubytovacích zariadení. Život tu začína až večer, keď sa tu napĺňajú reštaurácie. Cez deň je to tu veľmi pokojné. Sem tam uvidíte zaparkovaný turistický autobus.
Jednoznačne odporúčame navštíviť tento klenot Spiša.

Mestá a obce v okolí
Poprad-centrum : 1,5 km
Nová Lesná : 9km
Kežmarok : 13 km
Vrbov : 14 km
Starý Smokovec : 15 km

Ubytovanie Poprad http://slovakia360.com/index.php?SearchPlace=Poprad&Mode=&Choice=&PriceLev=&q=Search