Múzeum židovskej kultúry Bratislava, Synagóga, kontakt

Ilustračný obrázok

V hlavnom meste Slovenska máme múzeum, ktoré nie je známe širokej verejnosti. Je to múzeum židovskej kultúry. Nachádza sa na Židovskej ulici, ktorá v minulosti patrila do mestskej časti Stará Židovňa. Ako vieme, istá časť bola zbúraná kvôli výstavbe mosta SNP. Múzeum je umiestnené v kúrii z obdobia baroka. Múzeum sa začalo formovať po nežnej revolúcii. V roku 1993 sa tam začali zhromažďovať exponáty, ktoré súvisia s kultúrno spoločenským životom židovskej komunity v Bratislave. Nájdete tam vzácne strieborné a pozlátené svietniky, ktoré sa používali na sviatok Šabat alebo Chanuka. Súčasťou židovského múzea je Synagóga na Heydukovej ulici, postevená v roku 1928. Je to jediná zachovalá synagóga v Bratislave. Taktiež tam uvidíte vzácne svietniky, ako aj iné rituálne predmety. Historickým predmetom je pamätná tabuľa, na ktorej je zobrazený požiar z roku 1811, ktorý pohĺtil starú židovskú nemocnicu. V zbierke sa nachádzú aj liturgické predmety z textilu, ako su napríklad zvitky Tóry, alebo plášte. Nájdete tu aj veľmi cenné nadstavce na Tóru z 19. storočia. Boli zhotovené v židovskej zlatníckej dielni. Je tu umiestnená aj tabuľa Desatora z bývalej synagógy na Rybnom námestí. Neodlučiteľným je aj fakt holocaustu. Počas tohto obdobia bolo z Bratislavy deportovaných tisíce židov. Celková výstavná plocha synagógy je 150 m2 plus je tam aj veľká motlitebňa. Múzeum židovskej kultúry a synagóga určite patria medzi pamiatky, ktoré vám priblížia život bratislavskej židovskej komunity počas posledných dvoch storočí.

Kontakt
Telefón: 02-2049 0101
E.mail:  mzk@snm.sk


S Y N A G Ó GA
Heydukova ulica č. 11-13, Bratislava

Otváracie hodiny:
Piatok 13:00-16:00
Nedeľa 10:00-13:00

Od 20. mája do 5. októbra
Synagóga je otvorená počas židovských sviatkov


M Ú Z E U M    Ž I D O V S K E J    K U L T Ú R Y
Židovská 17, Bratislava

Otváracie hodiny
Denne okrem soboty 11:00 h –17:00 h


Ubytovanie Bratislava I     http://slovakia360.com/index.php?SearchPlace=Bratislava%2B1&Mode=&Choice=&PriceLev=&q=Search