Jasovská jaskyňa, Ubytovanie v okolí

Ilustračný obrázok

Na východnom Slovensku, v chránenej oblasti Slovenského krasu, pri obci Jasov, sa nachádza známa Jasovská jaskyňa. Je známe, že jaskyňa bola  osídlená ešte pre rímskou ríšou. Prvé písomné zmienky  sa našli v kláštore, ktorý obývali mnísi z rádu premonštrátov. Tieto zmienky siahajú až do 12. storočia. Počas objavovania chodieb v minulom storočí sa tu našli rôzne predmety ako aj nápisy na stenách, ktoré dokazujú prítomnosť človeka už v dávnej minulosti.
Prielomovým rokom v dobývaní jaskyne bol rok 1923, kedy sa objavila Tigria chodba , Veľký dóm. V roku 1924 bola jaskyňa sprístupnená pre verejnosť, ale elektrifikácia bola dokončená až o dva roky.  Postupne sa objavolali nové chodby ako aj priestory a dnes má jaskyňa dĺžku 720 m. Avšak dĺžka jaskyne aj s neprístupnými chodbami je približne 2800 m,  s celkovým prevýšením 55 m. Veľký vplyv na štruktúru jaskynných stien ma rieka Bodva, ktorá často zaplavovala spodnú časť jaskyne, a tým sa začal rozpúšťať  vápenec a postupne začala aj  tvorba vápencových kvapľov.
Teplota v tejto jaskyni je  o niečo vyššia než v iných jaskyniach. Pohybuje sa v rozmedzí od 8°C do 9 °C.
Z nálezov kostí v tejto jaskyni, môžeme potvrdiť prítomnosť medveďa jaskynného ako aj hyeny. V dnešnej dobe tu žijú len netopiere. Prehliadková trasa meria 720 m, časovo to je asi 45 minút. Vzhľadom na teplotu v jaskyni, nezabudnite si zobrať niečo teplé na seba. Počas prehliadky zdoláte približne 340 schodov s výškovým rozdielom 28 m.
Určite vás upúta sintrová výzdoba ako aj pagodovité stalagmity ako aj vyformované skaly a vápenec do kamenných vodopádov.
V roku 1995 sa v okolí jaskyne vytvoril priestory s náučnými materiálmi, ktoré vás informujú o vzniku jaskyne a vlastne o celej histórii jaskyne. Z náučných panelov sa môžete dozvedieť o  prírodných pomeroch v okolí jaskyne. Všetky práce v okolí jaskyne boli urobené pod dohľadom správy slovenských jaskýň. Na záver chceme len pripomenúť, ža jaskyňa bola zaradená medzi prírodnú, národnú pamiatku.

Do jaskyne vedie chodník priamo z parkoviska. Budete si musieť vyšľapať trochu do kopca. Asi 100 m prevýšenie.


Kontak:
Tel:  055/ 466 41 65
E-mail : jasovj@ssj.sk


Mestá a obce v okolí
Poproč : 4,0 km
Rudník pri Moldave nad Bodvou : 4,5 km
Moldava nad Bodvou : 8,5 km
Nováčany : 9,5 km
Košice-centrum : 28,5 km

 
Ubytovanie v okolí : http://slovakia360.com/index.php?SearchPlace=&Mode=Loc&Choice=18&q=Search