Artikulárny kostol - Kežmarok UNESCO

Ilustračný obrázok

Priamo v centra Kežmarku sa nachádza malý artikulárny kostolík z obdobia 17 storočia. S jeho výstavbou sa začalo v roku 1687 podľa prísných špronských artikúl. Artikuly nepovolali stavať kostol z kovových materialov a taktiež kostol nesmel mať zvonicu. Vzhľadom na narastajúci počet evanielikov sa kostol v roku 1717 musel prestavovať. V tých časom už v  Kežmarskom okolí žilo niekoľko tisíc protestantov, ktorý vyzbierali finančnú čiastku na jeho prestavbu. Finančná injekcia prišla aj zo severu Európy. Švedsky kráľ poslal okrem penazí aj skúsených tesárov, ktorý pod vedením majstra
Juraja Müttermanna z Popradu. Klenba je podopieraná štyrmi točenými stĺpmi a obvodovými múrmi. Celá stavba je postavená z červeného smreku bez jediného kovového materialu. Dĺžka je 35m , šírka 30m a výška 20m. Na stavbu o takýchto rozmerov bolo treba ozaj dobrých majstrov. Maľba stropu je celá bledomodrá s obláčikmi,anjeľmi a dvanastími apoštolmi. Tento motív opisuje nebeskú krásku. V rokoch 1718-1727 sa v kostole zhotovoval oltár majstrom Jánom Lerchom. Kazateľnica je umiestnená na postavičke anjela a je zdobená plasatikou Ježiša Krista a jeho štyroch evanjelistov. Možno ju vidieť z hociktorého miesta kostola. Pozoruhodná je akustika kostola, ktorá sa docielila tvarom stropu a tak je kázeň sa dostane do každého ucha v kostole. V prednej časti kostola sa nachádza historická kamenná krstenica z roku 1690. Kstenica má nádherný medený poklop na ktorom uvidíte , krásne náboženské motívy. Počas omše sa hrávalo na veľmi cennom orgáne z roku 1717. Tento orgán patrí medzi najstaršie na Slovensku a tím sa radí aj medzi najcennejšie. Po veľkej rekonštrukcií v roku 1985 sa kostolík zaradil do zoznamu kultúrných pamiatok na slovensku a v roku 2008 bol zaradený do svetového dedičstva UNESCO. Pri prehliadke mesta Kežmarok nesmiete vynechať túto pamiatku. určite na Vás zapôsobí.

Adresa  : Hviezdoslavova 18, Kežmarok
Telefón : +421 52 452 22 42

Na hore uvedenom čísle Vám informujú o otvaracích hodinách, ktoré sa každým rokom môžu meniť.

Ubytovanie Kežmarok : http://www.slovakia360.com/index.php?SearchPlace=Ke%25C5%25BEmarok&Mode=Place&Choice=&q=Search