Vodná nádrž Ružín - Rybolov

Ilustračný obrázok

Na východnom Slovensku sa nachádza známa vodná nádrž Ružín , ktorá je veľkým lákadlom pre rýbarov z blízkeho ako aj z ďalekého okolia. Nádrž sa nachádza v blízkosti východoslovenskej metropoly - mesta Košice. Kľukatá rieka preteká úzkym údolím Bujanovských vrchov v celkovej dĺžke 14 km. Najkrajším miestom tejto priehrady je skalnatý vrch Sivec, z ktorého máte nádherný vyhľad na celú priehradu Ružín. Miestami máte pocit, že ste medzi Fínskymi fjordami. Priehrada vznikla spojením dvoch častí a to Ružín I a Ružín II. Tento projekt si zobral aj svoju obeť. Bola to zatopená obec Ružín, a tak na jej mieste dnes vznikla nádrž, ktorá sa stala vyhľadávaným miestom aj pre rekreantov. Do nádrže vteká rieka Hornád, Hnilec a rieka Belá. Hĺbka nádrže miestami presahuje až 60 m, šírka sa pohybuje v rozmedzí od 50 m do 150 m a vodná plocha je 390 ha. Smutným faktom je, že počas veľkých ďažďov je priehrada znečisťovaná odpadom z komunálnych sietí z okolitých obcí. Takže Vám neodporúčame lov rýb hneď po výdatných zrážkach. Medzi najčastejšie lovené ryby patria: kapor,zubáč, šťuka, ostriež, lieň, sumec a miestami aj pstruh. Pod Margecanským kostolom , pri vtoku Hornáda sa chytá na "Feeder". Ak máte chuť na kapra alebo šťuku choďte do Opátskej zátoky, ktorá sa nachádza na vtoku rieky Opátka. Na ostriežov si musíte nájsť miesto, kde má priehrada skalnaté hlboké dno. Vačšinou je to v strede priehrady. Do revíra sa dostanete viacerými prístupovými cestami. Jedna z nich vedie z obce Krompachy smerom na Margecany pokračovaním na obec Jaklovce. Pred touto obcou sa musí odbočiť smerom doľava a za chvíľu sa dostanete na poľnú a lesnú cestu, ktorá vedie popri brehu nádrže.. Nemôžete zablúdiť, lebo je to slepá ulička, ktorá končí po necelých 4 km. Ak sa rozhodnete ísť k nádrži od smeru Margecany, tak smerom na Prešov hneď za prvým želežničným podjazdom choďte doprava, tak aby ste sa dostali na asfaltku. Takto sa dostanete na druhý breh nádrže. Po prejdení cestného tunela už budete pokračovať lesnou cestičkou až ku hradnému telesu. Pre tých, ktorí idú od Košíc pokračujte smerom na Kysak až po obec Malá Lodina. Tam sa okolo vyrovnávacej nádrže dostanete na hlavnú nádrž priehrady Ružín. Na to, aby ste mohli chytať vtomto revíri musíte mať Zväzové kaprové povolenie, osobitné povolenie alebo hosťovacie povolenie. Člny so spalovacími motormi nie sú povolené.
Treba mať na mysli aj fakt, že hladina nádrže kolíše vzhľadom na výkon elektrárne. Smutným faktom je, že na brehoch nádrže vyrástlo mnoho čiernych stavieb, a tak miesto, ktoré ste používali minulý rok už môže byť "obsadené ".
Ale jednoznačne ak pôjdete na východné Slovensko a chodíte na ryby, nezabudnite navštíviť túto známu priehradu.

Ubytovanie v okolí nádrže Ružín : http://slovakia360.com/index.php?SearchPlace=&Mode=Loc&Choice=18&q=Search