Kláštorná pevnosť Bzovík, Ubytovanie Hont

Ilustračný obrázok

Meno obce Bzovík mnohým z nás možno nič nehovorí, a preto sme sa rozhodli napísať tento článok, ktorý vám prezradí niečo o ďalšej atrakcii na Slovensku. Obec sa nachádza v okrese Krupina. Bude tu reč o premonštrántskom kláštore. Kláštor bol postavený v 12. storočí a počas svojej dlhej existencie čelil armádam, ktorým veľakrát podľahol. V 16. storočí sa ho ujal  Žigmund Balassa, ktorý postavil okolo budov pri kláštore hrubé múry, strážne vežičky, vyhliadkovú vežu a okolo pevnosti bola vykopaná priekopa plná vody. V takomto stave bol kláštor schopný odolať aj Turkom. Istý čas bývali v kláštore Jezuiti, ktorí odišli, keď zanikol seminár. Pred jeho zánikom v roku 1925 budovy v areáli  pevnosti zopárkrát vyhoreli. Po poslednom požiari boli nové budovy prerobené na barokový štýl. Po roku 1925 zostala pevnosť opustená. Počas druhej svetovej vojny narobili nemeckí okupanti na pevnosti značné škody. Vládnuca robotnícka strana a ich ideológia sa pridali ku dielu skazy. Koncom šesťdesiatych rokov minulého storočia sa začali práce na obnove tejto pevnosti. V dnešnej dobe vyzerá celý objekt na zaplakanie. Človek sa niekedy sám pýta, že ako je vôbec možné, že Ministerstvo kultúry vôbec nenašlo peniaze na dokončenie úpravných prác. Hradba okolo pevnosti je v celkom dobrom stave, ale vo vnútri pevnosti sú už len ruiny kláštora a taktiež ruiny románskeho kostola.  Vlastne zabudli sme na hradnú kaplnku - tá sa zachovala v  nerozpadnutom stave. Napriek tomuto alarmujúcemu stavu stojí za to, aby ste sa sem prišli pozrieť. V minulosti bola brána do pevnosti zavretá z dôvodu zhromažďovania sa ľudí počas nočných hodín v týchto priestoroch. Podľa našich informácií ostáva brána v noci naďalej zavretá. Pred príchodom do pevnosti odporúčame zavolať si na miestny úrad a overiť si, či je brána otvorená. Túto pevnosť nemôžete prehliadnuť. Ku pevnosti sa dostanete veľmi ľahko. Z centra obce je potrebné ísť smerom na Uňatín. Hneď za obcou po ľavej strane uvidíte pevnosť. Ku pevnosti sa dá ísť aj autom, ale to si radšej nechajte zaparkované v obci a vyberte sa tam pešo a spravíte niečo dobré aj pre svoje telo.


Mestá a obce v okolí
Horný Jalšovík : 2 km
Uňatín : 4 km
Zemiansky Vrbovok : 5 km
Devičie : 5,5km
Krupina : 6,5 km
Hontianske Nemce : 9,5 km
Senohrad : 10 km

Ubytovanie Bzovík http://www.slovakia360.com/index.php?SearchPlace=&Mode=Loc&Choice=14&q=Search