Dom Svätého Mikuláša, Trnava, Ubytovanie

Ilustračný obrázok

Mesto Trnava má bohatú históriu a súčasťou tej histórie je aj Dóm svätého Mikuláša. Stavba kostola (hoci nie v dnešnej podobe) sa datuje späť do 11. storočia. Vtedy išlo iba o jednoduchý farský kostol, popri ktorom prechádzala obchodná cesta. Vplyvom času a zvetrávania prestal kostol vyhovovať účelu, a tak bolo rozhodnuté o výstavbe nového kostola. Tak na starých základoch koncom 14. storočia vyrástol nový kostol, ktorý mal inú architektúru. Po dĺžke kostol meria 62 m a je široký 32 m. Hlavná strana kostola je dvojvežová. V jednej z tých dvoch vežičiek je obrovský zvon, ktorý sa zaradil medzi tie najväčšie zvony v Európe.


Keď sme už pri tých zvonoch, ak náhodou budete v Moskve, tak za Červenou stenou je umiestnený ozaj gigantický zvon. Váži 200 ton. Ale to len tak pre zaujímavosť.

Rýchlo späť do Trnavy, kde si človek môže vypočuť tu originálnu ľubozvučnú slovenčinu. Od 16. do 19. storočia bol kostol chrámom  Ostrihomskej arcidiecézy. Zaujímavosťou je bočná kaplnka, kde visí obraz Panny Márie. Hovorí sa, na základe nejakých písomností, v ktorých je uvedený fakt, že v čase tureckých dobyvačných vojen, Panna Mária ronila slzy. Veľkým medzníkom kostola bol koniec roka 2008, kedy pápež  Benedikt XVI. vyhlásil tento kostol za "Baziliku Minor". Čo to znamená? Znamená to, že pápežský znak sa môže používať na pečiatke kostola, na zástave chrámu a podobne. Týmto dňom sa Dóm svätého Mikuláša zaradil do skupiny desiatich bazilík (kostolov) na Slovensku. Kostol je aj jednym z mnohých miest, kde sa konajú Mariánske púte na Slovensku. Každoročne sa tu koná púť, na ktorú prichádzajú ľudia doslova z celého Slovenska.  Pre svoju dobrú akustiku tu prebiehajú súťaže orgánovej hudby. Pozrite si kalendár podujatí mesta Trnava, kedy sa tu najbližšie bude konať orgánový koncert a určite prídite.


Viac informácií nájdete na námestí pred kostolom.


Ubytovanie Trnava : http://www.slovakia360.com/index.php?SearchPlace=Trnava&Mode=Place&Choice=&q=Search