Banská Štiavnica, UNESCO, pamiatky, ubytovanie

Ilustračný obrázok

Banská Štiavnica má jednu z najbohatších banskych histórii na Slovensku. Jej banská minulosť spolu s pamiatkami ju zaradili do zoznamu UNESCO v roku 1993. Počas 1000 ročného obdobia Rakúsko-Uhorska nebolo väčšie banské mesto ako Banská Štiavnica. V meste sa ťažilo prevažne striebro a zlato. Už v 13. storočí boli mestu pridelené mestské práva so svojim vlastným banskym právom. Prvá zmienka o dolovaní je z 12. storočia, avšak "technická revolúcia" nastáva v 13. storočí, kedy do mesta prišli obyvatelia zo Saska a Tirolska so svojou banskou  "technológiou". Ľudia sa postupne naučili novým postupom a mesto pomaly naberalo na významnosti. V dnešnej dobe existuje prvý banský zákon (Maximiliánov banský poriadok) z roku 1466, v ktorom sú presne stanovené stavebné postupy baní, spôsob dolovania a iné. V 16. storočí mení mesto svoju tvár a okolo mesta sa stavajú mohutné hradby proti Tureckým nájazdom, ktoré v našom regióne dlhé roky naháňali strach. V tomto období sa začalo dolovanie hlbšie a nastáva prehlbovanie baní. Začal sa používať aj pušný prach na prerážanie stien. S prehlbovaním baní sa vyskytol problém s podzemnou vodou. Mnohé prekopané šachty boli zaliate vodou. A tu vstupuje do dejín jeden génius Matej Kornel Hell. Bol to jednoduchý človek s plnou hlavou patentov a vynálezov. Bol to on, čo presvedčil Františka II., aby nezatváral bane. Priamo na cisárskom dvore mu predviedol svoje      "čerpadlo" vodnočerpací gápeľ. Potreboval však strašne veľké množstvo vody a jej energiu na pohon svojho vynálezu. Dostal povolenie na stavbu vodnej nádrže Vindšachta (tajcha) a voda z nádrže poháňala 7 čerpadiel. Toto vysvetľuje aj fakt, prečo je v okolí Banskej Štiavnice toľko malých jazier, dnes dobré na rybačku a jašenie vo vode. V 17. storočí sa zaznamenáva postavenie klopačky, ktorej klopaním sa oznamovalo, že je čas na fáranie. Preto aj tá pesnička o Janovi. "Stavaj Jano hore na baňu klopajú, ak neskoro prídeš fárať ti nedaju". To bol len návrat do detstva. V tomto storočí máme aj prvé záznamy o banských lekároch, ktorí mali prvú nemocnicu na území dnešných Štiavnických Baní. Smutným medzníkom mesta je rok 1710, kedy sa v meste rozmohol mor, ktorý si vyžiadal strašne veľa obetí. Túto smutnú udalosť pripomína aj morový stĺp, ktorý patrí medzi jednu zo zastávok potulkami mestom. V roku 1735 sa v meste zakladá prvá banská škola, kde vyrastali mladí baníci a priúčali sa ťažkému povolaniu. Študijný rok sa skladal z dvoch častí. Podobne ako v dnešnej dobe odborné učilištia. Výučba mala teóriu a prax. V zimných mesiacoch sa žiaci učili teóriu a v letných išli do bane, kde získavali prax v povolaní. V roku 1763 sa zakladá v meste niečo, čo ešte na svete neexistovalo. Prvá banská vysoká škola a bola považovaná za prvú technickú univerzitu na svete a v Sklenných Tepliciach sa založila prvá medzinárodná vedecká spoločnosť na svete. Neskôr otvára banská univerzita aj obor lesníctva, ktorý sa stretol s veľkým pozitívnym ohlasom. Neskôr bola škola premenovaná na vysokú školu baníctva a lesníctva. Po rozpade Rakúsko-Uhorska zaniká aj univerzita. Vzniká prvá Československá republika. Maďarskí predstavitelia univerzity začali sťahovať komplet majetok, drahé predmety do Maďarska, kde sú dodnes uložené v štátnych múzeách. Po skončení druhej svetovej vojny sa v roku 1948 opravuje a modernizuje železničné spojenie medzi Hronskou Dúbravou a Banskou Štiavnicou. Celý projekt sa volal "Trať Mládeže " podobný projektu z 80-tych rokov "Zelený strom". V roku 1950 sa mesto dožíva ďalšieho ocenenia. Vládou ČSSR bolo vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu a v roku 1993 bolo zaradené do zoznamu UNESCO.

Čo si ešte môžete pri návšteve mesta pozrieť?

1. Spomínaný morový stĺp
2. Starý zámok
3. Kostol sv. Kataríny
4. Farský kostol
5. Nový zámok
6. Evanjelický kostol
7. Banské múzeumMestá a obce v okolí
Banská Belá : 5 km
Štiavnické Bane : 5 km
Svätý Anton : 6 km
Kozelník : 13 kmUbytovanie Banská Štiavnice: http://slovakia360.com/index.php?SearchPlace=Bansk%25C3%25A1%2B%25C5%25A0tiavnica&Mode=Place&Choice=&q=Search