Balneologické múzeum v Piešťanoch, kontakt

Ilustračný obrázok

V nasledujúcich riadkoch vám chceme predstaviť múzeum, o ktorom ste možno ani nevedeli. Počuli ste niekedy o Balneologickom múzeu?
Toto múzeum sa nachádza v Piešťanoch a môžete sa tu dozvedieť všetko o dejinách kúpeľov a kúpeľníctva na Slovensku. Okrem kúpeľníctva, sa múzeum  zaoberá aj hlbokou históriou Piešťan a ich okolia. K stálej výstave múzea patrí história kúpeľov v Piešťanoch. V roku 1889 dostala rodina Winterovcov do prenájmu kúpele od rodiny Erdödiovcov. V rokoch 1889-1940 sa Winterovci zaslúžili o to, že sa kúpele Piešťany stali známe na celom svete. O liečivých účinkoch piešťanského blata sa vedelo už aj ďaleko za mlákou. Winterovcom sa dokonca podarilo vyvážať toto blato v tvare tehly do celej Európy. Prvá oficiálna výstava o kúpeľoch bola v roku 1928 v kúpeľnej dvorane a o 5 rokov neskôr sa otvorilo balneologické múzeum. Jeho prvým riaditeľom bol Imrich Winter, ktorý má aj pamätnú tabuľu umiestnenú v kúpeľnej dvorane. Po víťaznom februári boli Winterovci vyvlastnení a kúpele sa stali majetkom štátu. V súčasnej dobe má múzeum vo svojej zbierke okolo 35 tisíc exponátov, vrátane archeologických nálezov z okolia Piešťan z 9. -10. storočia. V múzeu je aj stála  etnografická výstava, ktorá predstavuje veľké množstvo ľudových krojov. Najzaujímavejšia časť múzea je tá, kde sa nachádzajú exponáty zachytávajúce balneohistóriu - všetko o kúpeľoch, mapu Slovenska so všetkými liečivými prameňmi, rôzne lekárske prístroje, staré propagačné materiály a iné. Súčasťou výstavy je aj malá galéria, v ktorej sú maľby našich a aj niektorých svetových maliarov. Nesmieme zabudnúť ani na numizmatickú zbierku, alebo knižnicu s viac ako 9500 kusov kníh. Niektoré až z roku 1500. Čo dodať na záver? Určite navštívte toto múzeum a dozviete sa niečo o kúpeľoch, v ktorých sa možno práve liečite.


Kontakt:
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
Tel.: 033 - 772 28 75
balneomuzeum@zupa-tt.sk


Ubytovanie Piešťany : http://slovakia360.com/index.php?SearchPlace=Pie%25C5%25A1%25C5%25A5any&Mode=Place&Choice=&q=Search