Martina Svobodová ,Golfová trénerka, škola, Bratislava

Ilustračný obrázok

PGA – Golf Professional
Golfu som sa začala venovať v roku 2003. V rokoch 2009  a 2010 som pomáhala ako cvičiteľka golfu v golfovom klube Hainburg profesionálnemu trénerovi Andrew Malley z Veľkej Británie, ktorý patrí k špičkovým PGA trénerom pôsobiacich na Slovensku.

Ako PRO trénerka a členka PGA Slovensko sa snažím o rozvoj a popularizáciu slovenského golfu medzi amatérskymi hráčmi a negolfistami. Vediem detské skupinové akadémie pre deti vo veku od 7 rokov. Mojím cieľom je naučiť každého hrať golf so správnou technikou švihu  a prípadne ukončiť trápenie s nesprávnymi návykmi.

Ako člen PGA sa snažím pozdvihnúť meno PGA na Slovensku, tak aby všetci PGA členovia reprezentovali PGA SK podľa svojho najlepšieho svedomia a golfovej etiky.


Kurz zelenej karty - Oprávnenie na hru na golfových ihriskách

Kurz zelenej karty alebo oprávnenie na hru golfu na golfovom ihrisku umožňuje golfistovi hrať na golfovom ihrisku. Je to ako priepustka do golfového sveta, bez ktorej človek na ihrisku nie je oprávnený hrať.

Na kurze sa vyučujú základy golfu:

    * golfový švih
    * dlhé odpaly, prihrávky na green, putting
    * golfová etika
    * golfové pravidlá

Kurz pozostáva z 10 lekcií po 45 minút. Kurz je určený pre 1 až 3 osoby.

Termíny golfových lekcií sa dohadujú individuálne vždy jeden tréning dopredu. Po odohraní všetkých tréningov, hráč musí podstúpiť praktickej a písomnej skúške z vedomostí, ktoré sa preberajú a precvičujú na golfových tréningoch. Skúška sa odohráva na reálnom golfovom ihrisku.

Všetky kurzy sa odohrávajú v golfovom klube Hainburg (5 min. od Bratislavy)

Viacej informácií : http://www.golfovatrenerka.com/