Kúpele Sliač ( od roku 1244 )

Ilustračný obrázok

V prekrásnom prostredí kúpeľov Sliač máte možnosť preniesť sa do obdobia najväčšej slávy kúpeľov. Vychutnáte si predovšetkým odbornosť lekárskeho aparátu, ktorý pomocou jedinečného prírodného zdroja, s ktorým kúpele pracujú, napomôžu a priaznivo ovplyvnia dosiahnutie nielen predĺženia života, ale predovšetkým zvýšia jeho kvalitu v ďalších rokoch. Podmienkou úspechu je v tomto prípade poznať svoje ochorenie, vedieť čo je správne, aby sme mohli spoločne urobiť všetko pre obnovu vášho zdravia. Zmeniť doterajší životný štýl, začať spoznávať sám seba. A práve v tomto sú vám nápomocní lekári v našich jedinečných kúpeľoch.


KÚPEĽNÁ LIEČBA

Vo svete sú známe štyri kúpeľné miesta, v ktorých vyvierajú pramene prirodzenej izotermickej teploty s vysokým obsahom oxidu uhličitého. Iba jeden z týchto prameňov sa nachádza v strednej Európe a to v liečebných kúpeľoch na Sliači. Minerálne žriedla týchto kvalít sa používajú predovšetkým na liečbu chorôb obehového ústrojenstva, onkologických ochorení a ženských ochorení.
Sliačske minerálne pramene patria k sústave rozsiahleho tzv. termálneho neogénneho bazéna. Na Sliači sa liečebne využíva aj jedinečný prírodný žriedlový plyn, ktorého prevažnú časť tvorí oxid uhličitý.

Najvýdatnejším a z hľadiska liečebného využitia najvýznamnejším je „Kúpeľný prameň”, ktorý sa používa na aplikáciu vodných liečebných procedúr. „Kúpeľný prameň” je prírodná liečivá voda, stredne mineralizovaná, uhličitá, síranovo-hydrogénuhličitanová, vápenato-horečnatá, so zvýšeným obsahom horečnatého, vápenatého, fluoridového a síranového iónu, slabo kyslá, nízko termálna, hypotonická. Výdatnosť termálneho vrtu je 5,88 litrov vody za sekundu. Liečivé vlastnosti „Kúpeľného prameňa” podmieňuje práve vysoký obsah oxidu uhličitého a priaznivá teplota, ktorá dosahuje 33,3 °C. Charakter uhličitej minerálnej vody s prirodzenou izotermickou teplotou a možnosť bezprostredného využitia na liečebné účely bez umelých zásahov, spolu s vybavenosťou kúpeľov a komplexným poňatím kúpeľnej liečby, dáva Sliaču ráz medzinárodných kúpeľov.

Kúpeľný prameň vyviera priamo pod kúpeľným domom a bez akéhokoľvek ďalšieho zásahu sa využíva na všetky vodné liečebné procedúry.

Štefánik je „najstudenší” prameň s vysokým obsahom oxidu uhličitého a farmakologicky aktívneho železa, ako doplnková liečba je vhodný pri týchto stavoch a ochoreniach: podpora trávenia, chudokrvnosť (anémia) spojená s nedostatkom železa, nechutenstvo, znížená tvorba žalúdočných štiav, prevencia proti ateroskleróze a osteoporóze, je vhodný na hojenie rán a eliminuje lámavosť nechtov a vlasov.
Dominantné liečivé zložky – oxid uhličitý - biologicky využiteľné železo - biologicky využiteľný kremík
teplota vody 12,3 °C

Bystrica je prírodný minerálny zdroj a je síranovo – hydrouhličitý, vápenato - horečnatý, uhličitý, studený, hypotonický, so zvýšeným obsahom fluoridov.
Využíva sa ako doplnková liečba je vhodný pri týchto stavoch a ochoreniach: nechutenstvo, ochorenia žalúdka, znížená tvorba žalúdočnej kyseliny, znížená tvorba žlče a pankreatických enzýmov, prevencia po operáciách žlčníka a žlčových ciest, funkčné poruchy vyprázdňovania – zápcha, chronické zápaly močových ciest, poruchy tukového metabolizmu, podpora pri všetkých stavoch spojených so zvýšenou potrebou horčíka – šport, gravidita, dojčenie, prevencia proti osteoporóze, prevencia proti tvorbe fosfátových kameňov pri vysokom pH moča.
Dominantné liečivé zložky: oxid uhličitý, zvýšený obsah vápnika, horčíka, fluóru, obsah síranov v účinnej koncentrácii |teplota vody 22°C

Lenkey je prameň, ktorý vyviera v uzavretom priestore jaskyne, čím vzniká vysoká koncentrácia CO2 plynu.
Odporúčame pri ochoreniach štítnej žľazy a očí a ako doplnková liečba je vhodný pri týchto stavoch a ochoreniach: nechutenstvo, ochorenia žalúdka, znížená tvorba žalúdočnej kyseliny, znížená tvorba žlče a pankreatických enzýmov, prevencia po operáciách žlčníka a žlčových ciest, funkčné poruchy vyprázdňovania – zápcha, chronické zápaly močových ciest, poruchy tukového metabolizmu, podpora pri všetkých stavoch spojených so zvýšenou potrebou horčíka – šport, gravidita, dojčenie, prevencia proti osteoporóze, prevencia proti tvorbe fosfátových kameňov pri vysokom pH moča.
Dominantné liečivé zložky: oxid uhličitý, zvýšený obsah vápnika, horčíka, fluóru, obsah síranov v účinnej koncentrácii a zvýšený obsah biologicky využiteľného dvojmocného železa|teplota vody 23,5 °C

Adam je jediným z prameňov, z ktorého voda nevyviera, ale eruptuje v pravidelných intervaloch.
Odporúčame pri ochorení močového mechúra a črevných kataroch
Teplota vody 23°C


V kúpeľoch Sliač poskytujeme viac ako 50 liečebných procedúr. Základom sú liečebné procedúry využívajúce termálne minerálne liečivé vody, prírodný žriedlový plyn.


LIEČEBNÉ PROCEDÚRY:

HYDROTERAPIA
BALNEOTEAPIA
TEPLOTNÁ TERAPIA
FYZIOTERAPIA
ELEKTROLIEČBA
ODB. LEKÁRSKE VYŠETRENIA

Viac informácií o kúpeľoch :  http://www.spa-sliac.sk/kupelna-liecba.php?kat=4&lang=sk

Ubytovanie v kúpeloch : http://slovakia360.com/index.php?q=Viz&n=696&Mode=Place&SearchPlace=Slia%25C4%258D