Bystrianska jaskyňa, Netopiere, Cenník, Otváracie hodiny

Ilustračný obrázok

Horehronské podolie skrýva niečo vzácne vo svojich útrobách. Je to Bystrianska jaskyňa nachádzajúca sa v južnej časti obce Bystrá. Je navýznamnejšia jaskyňa Bystriansko-Valaštianskeho krasu. Vytrorená druhohorných-strednotriasoých vápenoch a dolomitoch Chočského príkrovu podzemným tokom Bystrianky.
Jedinečná je svojimi skalnými útvarmi a taktiež aj veľkosťou vnútorných priestorov. O tejto jaskyni sa vedelo už v dávnej minulosti, ale až v roku 1923 sa odvážili ako prví preskúmať ju J. Kovalčík a E. Laubert. Ďalšiu časť  jaskyne objavili o tri roky neskôr bratia  Hollmannovci s J. Kovalčíkom. Bola to priepasť nazývaná Peklo. Postupom času vchádzali do týchto priestorov  noví dobrodruhovia z jaskyniarskeho klubu v Banskej Bystrici. Jaskyňa bola prvý krát sprístupnená v roku 1939. Keďže vtedy ešte nebola elektrifikovaná, prehliadky sa robili za pomoci svietidiel. Od tej doby sa postupne objavovali nové chodby a siene jaskyne. Po roku 1968 sa už jaskyňa nerozširovala o ďalšie priestory a chodby pre verejnosť, nakoľko priestory objavené hneď po druhej svetovej vojne boli väčšinov vysoké a tesné. Vznikli postupnou eróziou spodného toku vody. Tieto vody vytvorili rôzne riečišťa a najznámejšie je meandrovité  riečisko. Známa priepasť Peklo má hĺbku 56 m a bez svetla je tam ozaj tma ako v pekle. Fotiť je možné len s bleskom. Celková dĺžka jaskyne je 3530 m s prevýšením 100 m a z toho je sprístupnených len  490 m. Teplota vzduchu je celý rok ustálená a pohybuje sa od 5,7°C až 6,7 °C s vlhkosťou 92% - 98%. Vzhľadom na tieto vlastnosti a kvality vzduchu sa spodná časť jaskyne používa na liečenie dýchacích ciest. Jaskyňu obýva až 8 druhov netopierov, ktoré i tak neuvidíte, lebo sú schované v štrbinách. Bystrianska jaskyňa sa z hľadiska výskytu netopierov sa považuje za lokalitu európskeho významu. Z 28 druhov netopierov známych na území Slovenska sa tu dosiaľ zistilo až 13 druhov. Dominantný je podkvovár malý s početnosťou 300 až 400 jedincov. Pravidelne, no v menšom počte tu zimujú netopier veľký a netopier brvitý. Netopiere sa v jaskyni zdržiavajú zvyčajne od októbra do apríla.
Prehliadka jaskyne trvá približne 45 minút a dobrá správe je to, že je tam len 20 schodov, teda prevýšenie je minimálne. Viac informácií o jaskyni sa dozviete z náučných panelov, ktoré sú umiestnené priamo pred jaskyňou.

Kontakt
048-619 5133
E-mail: bystrj@ssj.sk

Prevádzková doba
Január-Máj , September,Október
9:30h do 14:00h

Jún-August
9:00h do 16:00h

Cenník
Dospelí : 5 EUR
Deti: 2:50 EUR


Mestá a obce v okolí
Mýto pod Ďumbierom : 3 km
Valaská : 5,5 km
Chvatimech : 6,5 km
Podbrezová : 6,5 km
Lopej : 10 km
Brezno : 14 km

Ubytovanie Bystrá : http://www.slovakia360.com/index.php?SearchPlace=&Mode=Loc&Choice=14&q=Search