Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Ilustračný obrázok

Bardejov, mesto ležiace vo východnej časti Slovenska sa zapísalo svojimi pamiatkami do knihy UNESCO. Mesto má bohatú históriu, o čom svedčia aj jeho historické pamiatky. Prvé písomné zmienky o tomto meste sa našli z roku 1241. Mesto bolo dôležitou obchodnou a remeselnou križovatkou. V 14. storočí bolo námestie mesta Bardejov zastavané a v jeho severnej časti bol už postavený rímskokatolícky kostol. Kostol bol pôvodne stavaný v gotickom slohu. Súčasťou kostola bol aj kláštor. Obe budovy v 16. storočí vyhoreli. V 17. storočí sa konala rekonštrukcia objektov. V 18. storočí pôsobili v tomto kostole františkáni. Ďalší a posledný požiar zastihol kostol v roku 1878. Po jeho rekonštrukcii si kostol zachoval svoju podobu až dodnes. Kostol má 11 krídlových oltárov, kamenné pastofórium a patronátne lavice. Ďalšou historickou pamiatkou je Stará radnica zo 16. storočia z renesančného obdobia. Na projekte stavby pracoval známy majster Alexander. Maľby a erby boli maľované bardejovským majstrom Theofilom Stanzelom. Vonkajšie plochy boli maľované majstrom Matejom  Grünwaldom. Exteriér budovy zdobia rôzne kamenné plastiky remesiel. Známa je plastika malého chlapca, ktorý ukazuje holý zadok smerom na námestie. Túto plastiku vytvoril neznámy majster ako protest na nevyplatenú mzdu pánmi na Starej radnici. Priestory Mestskej radnice sú v dnešnej dobe využité na výstavu exponátov. Stará radnica slúži ako Šarišské múzeum. Na námestí nájdete meštiacke domy z 15. storočia, ktoré sa vyznačujú svojimi vysokými strechami. K historickým pamiatkam tohto mesta patrí aj Židovská synagóga, ktorá pochádza z roku 1836.  Jedná sa o 9 klembovú stavbu,  podobná synagóga sa nachádza v Stúpave pri Bratislave. Na klembách sa nachádzajú cenné orientálne maľby. V interiéri môžete vidieť hlavné časti synagógy, ako je študovňa, modlitebný priestor. Počas prehliadky synagógy sa oboznámite s náboženským, spoločenským životom židovskej komunity z 18. storočia. Medzi vzácne výstavy Bardejova patrí aj výstava "Ikony" . Táto výstava sa zaoberá históriou ikonopisectva v časovom rozhraní od 16. storočia do 19. storočia. Súčasťou výstavy je aj výstava ikon, ktoré sú vyšívané na plátne. Môžete tu vidieť aj rôzne cirkevné rúcha. Výstava sa nachádza v Šarišskom múzeu. Bardejov a jeho kultúrno historické pamiatky boli vyhlásené za pamiatkovú rezerváciu v roku 1950 a v roku 2000 bolo mesto uvedené na zozname UNESCO. Historická časť Bardejova patrí medzi najvyhľadávanejšie atrakcie východného Slovenska.

Ubytovanie Bardejov : http://www.slovakia360.com/index.php?SearchPlace=Bardejov&Mode=Loc&Choice=19&PriceLev=&q=Search