Nitriansky hrad, Hrad Nitra, Diecézne múzeum, vstupné, cenník

Ilustračný obrázok

Hádam najviac navštevované miesto v Nitre ( okrem nákupného centra Tesco) je Nitriansky hrad. Už storočia sa týči na veľkom skalnatom brale nad Nitrou. Prvá zmienka o hrade je z roku 871, obdobie, v ktorom sa rozpadá Veľkomoravská ríša. Počas svojej existencie hrad "zažil " veľa vojen. Bránil sa útokom Tatárov, alebo tureckého vojska. Počas dobyvačných vojen českého kráľa Přemysla Otakara II. hrad skoro vyhorel. V 14. storočí mal v tomto kraji veľký vplyv Matúš Čák Trenčiansky, ktorý dobýval veľa hradov. Výnimkou nebol ani Nitriansky hrad. Počas vlády Matúša Čáka Trenčianskeho sa postavil "horný kostol".  Stavba "dolného kostola" sa nesie s menom biskupa Telegdyho, presnejšie to bolo v roku 1642. Spojením týchto kostolov vznikla katedrála, a tak sa hrad stal sídlom biskupstva a tento účel si ponechal dodnes. Súčasný vzhľad si hrad udržiava už od 18. storočia. V 19. storočí sa založila knižnica diecézy, ktorá obsahuje približne 65 tisíc zväzkov a viac než 70 cenných originálov z 15. storočia. V roku 1961 bol hrad zaradený medzi národné kultúrne pamiatky a v roku 1981 sa dostal do zoznamu mestskej pamiatkovej rezervácie.

Čo možno vidieť na hrade?

Predovšetkým je to sprístupnenie podzemných chodieb tzv. kazematov. Boli sprístupnené v roku 2006, po dlhoročnej namáhavej práci našich archeológov. Táto expozícia je unikátom na Slovensku. Doteraz neboli sprístupnené také veľké podzemné priestory na území Slovenska. Počas prác sa tu našli cenné exponáty potvrdzujúce fakt, že toto opevnenie malo veľký význam v období Veľkomoravskej ríše. Môžete tu vidieť pozostatky hradného opevnenia. Vo vnútorných priestoroch hradu sú umiestnené výstavy z doby pravekej a dôkazy o tom, že bolo toto územie osídlené tisícročia pred Veľkomoravskou ríšou. Uvidíte tam kamenné nástroje a kosti z mamuta, výrobky z doby bronzovej, ako sú keramické a kovové nádoby, šperky a iné. Pracovníci múzea umiestnili do výstavných sieni trojrozmerné makety obydlí, aké sa vtedy stavali. V hradnom komplexe sa nachádza aj Diecézne múzeum nitrianskeho biskupstva. V roku 2008 boli otvorené všetky časti Diecézneho múzea.
Na tento hrad so dostanete cez Župné námestie. Musíte vojsť cez Župnú bránu a ocitnete sa na Pribinovom námestí. Z námestia to máte už len naskok cez malý park. Pre tých, ktorí uprednostňujú pohyb po 4 kolesách si musia svoje ratolesti odparkovať niekde v okolí hradu. Najčastejšie používané parkoviská sú na Župnom námestí a na Farskej ulici.  

Kontakt
Tel.:  037- 772 17 24
E-mail: nitra@kbs.sk

Otváracie hodiny ( leto )
Po-So      9.00 - 12.00, 13.00 - 18.00
Ne        10.00 - 12-00, 14.00 - 17.00

Otváracie hodiny ( Zima )
Po-So      9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
Ne        10.00 - 12-00, 14.00 - 16.00

Vstupné
Hrad : 0.30 EUR
Diecézne múzeum : 1 EUR
Kazemáty : 0.80 EUR
 

Ubytovanie : http://www.slovakia360.com/index.php?SearchPlace=Nitra&Mode=Place&Choice=&q=Search