Symbolický cintorín, Popradsaké Pleso

Ilustračný obrázok

Vysoké Tatry si každý rok za svoju krásu berú od ľudí tú najvyššiu daň, ktorú im môže človek zaplatiť. Štatistiky hovoria, že vo Vysokých Tatrách ročne zahynie  9 až 11 ľudí. Na ich večnú pamiatku bol postavený pri Popradskom plese symbolický cintorín, ktorého pamätné tabule nám pripomínajú tragické udalosti, ktoré sa udiali vo Vysokých Tatrách. Myšlienku na vytvorenie symbolického cintorínu podal akademický maliar Otakar Štáfl a samotným projektantom bol Ing. Róbert Vosyka. Cintorín bol založený v roku 1936  a v roku 1940 bol vysvätený a sprístupnený pre verejnosť. Po 30 rokoch bol vyhlásený za kultúrnu pamiatku. V dnešnej dobe je cintorín pod správou TANAP-u , ktorý sa o neho stará. Stredobodom cintorínu je veľká kaplnka, obklopená množstvom drevených krížov. Prvé ručne vyrezávané kríže boli vyrobené Jozefom Fekiačarom. Dnes ich tam je 77. Do dnešného dňa je na cintoríne vyše 320 pamätných tabúľ so 456 menami.

Celkovo zahynulo vo Vysokých Tatrách viac ako 1100 osôb. Najviac obetí si zobral Gerlachovský masív. Na symbolický cintorín sa dostanete od zástavky TEŽ - Popradské Pleso. Nachádzajú sa tam veľké parkovacie priestory. Po asfaltovej ceste pôjdete smerom na Popradské pleso a asi po 5 kilometroch sa dostanete na rázcestie. Odbočením doprava sa dostanete na chodníček smerujúci priamo pod Ostrvu, kde sa nachádza symbolický cintorín. Sprístupnený je od 1. júla do 31. decembra.


„Mŕtvym na pamiatku, živým pre výstrahu".