Bratislavsky hrad, kontakt, cenník ubytovanie Bratislava

Ilustračný obrázok


Bratislavský hrad sa nachádza na vyvýšenom mieste pri rieke Dunaj. Prvé známky o tomto hrade siahajú späť až do 9. storočia, kedy spĺňal dôležitú úlohu pevnosti počas Veľkomoravskej ríše. Významné postavenie sa dostalo hradu za vlády kráľa Štefana I.  V tom období musel odrážať útoky nepriateľkých vojsk, ktoré dosť poškodili  hrad. Za vlády kráľa  Šalamúna sa konala veľká rekonštrukcia hradu a opevnenia. Počas jeho existencie tu vládlo veľmi veľa panovníkov, zapísaných do našich dejín. Azda najvýznamnejšou osobnosťou hradu bola panovníčka Mária Terézia, ktorá po korunovácii v kostole svätého Martina dala sľub, že ako panovníčka bude sídliť prechodne i  v Bratislave. To bolo podnetom, aby sa Bratislavský hrad začal meniť podľa potrieb uhorskej kráľovnej. Na prestavbe hradu pracovali známi stavilelia tej doby, ako napr. Giovanni Battista Martinelli, Franz Anton Hillebrandt. Franz bol hlavný architekt Uhorskej stavebnej komory. Okrem zmien v interiéri sa robili zmeny aj vonkajšie, ako napríklad vybudovanie koniarní, jazdiarne a zimnej záhrady.
Najvýznamnejším dielom tohto architekta bolo postavenie palácovej prístavby  na východnej strane hradu. Dnes ju poznáme pod názvom "Terezianum" . Technickou novinkou v tej dobe bolo zavedenie vodovodu z rieky Dunaj. Toto obdobie panovania Márie Terézie patrilo medzi tie najslávnejšie obdobia pre Bratislavský hrad. Po jej smrti sa ujal trónu Jozef II a začal prevádzať zmeny v celej krajine. Presunul miestodržiteľstvo z Bratislavy do Budína a tým vlastne hrad stratil na politickom význame. Urobili z neho seminár a tým pádom sa začali úpravy hradu tak, aby bol prispôsobený k svojej novej úlohe. Poškodilo sa veľa výzdôb v interiéri hradu. Na bratislavskom seminári študovalo aj veľa našich známych vzdelancov, ako bol napríklad Antón Bernolák, Juraj Fándly a iní. Smutným medzníkom Bratislavského hradu boli prvé roky 19. storočia, kedy napoleónove delostrelectvo poškodilo hrad a v roku 1811 v máji vznikol na hrade veľký požiar, ktorý poškodil skoro celú stavbu paláca, Terezianum a iné budovy v areáli hradu. Od tohto obdobia bol hrad využívaný armádou a ten účel mu zostal až do polovice 20. storočia. Obyvatelia Bratislavy sa obávali, že Bratislavký hrad bude zbúraný a tým pádom mesto stratí svoju charakteristickú črtu svoje panorámy. Je známe, že na hrade bolo počas druhej svetovej vojny pozorovacie stanovište  smerom na rieku Dunaj. Po druhej svetovej vojne začala vláda rekonštruovať hradné priestory.
V roku 1953 architekt Alfréd Piffl zobral projekt obnovy hradu do svojich rúk. Bol pracovníkom Stavebnej fakulty, katedra architektúry. Vypracoval plán obnovy hradných murív a vďaka spolupráci národného maliara Janka Alexyho sa začali robiť rekonšktručné práce. Hlavné ťažisko prác sa presunulo do vnútorných priestorov hradu, ktoré sa mali využívať pre expozície Slovenského národného múzea. V roku 1961 bol hrad vyhlásený na národnú kultúrnu pamiatku a v roku 1964 vláda rozhodla, že určitá časť hradu bude využívaná na reprezentačné účely. Všetky práce boli ukončené v roku 1968 a jeho nová podoba mala črty  terezinského obdobia z 18. storočia. Až do dnešnej doby hrad spĺňa tento význam. Nachádza sa v ňom expozícia SNM a zároveň slúži na štátne reprezentačné účely. V rokoch 1986 sa konala akcia hradný vrch, kedy sa študenti z nultých ročníkov z rôznych vysokých škôl  museli zúčastniť tejto akcie. Ale to bol ešte u nás komunizmus a vládla bratská lásku ku ZSSR. Pri vzniku Slovenskej republiky v roku 1992 bola v rytierskej sále podpísaná ústava Slovenskej republiky a v marci 1993 sa tam konala inaugurácia prezidenta republiky Michala Kováča. Obyvatelia Bratislavy využívajú toto miesto na vychádzky, trávenie voľného času. Do areálu sa dostanete týmito 4 bránami : Žigmundova, Leopoldova, Viedenská a Mikulášska. Z hradného priestoru sa Vám ponúka krásny výhľad z výšky 213 m.n.m na rieku Dunaj, mestskú časť Petržalka alebo priamo na historické centrum Bratislavy.  Tento hrad je jednoznačne  dominantou Bratislavy. Musíme len pripomenúť, že obnova fasády a večerného osvetlenia z roku 2009 prerobila náš hrad na perlu na Dunaji. Treba si to vychutnať z diaľky, napríklad ak budete večer prichádzať do centra Bratislavy po Viedenskej, alebo stačí len prejsť na druhú stranu rieky Dunaj. Určite Vám padne do oka krásna biela budova hneď vedľa Bratislavského hradu. Tam nechoďte. Tam Vás it tak nepustia. O tejto budove Vám napíšeme o 150 rokov.


Atrakcie v okolí :

Múzeum hodín - Židovská 1 : 600 m
Kostol Svätého Martina : 650 m
Prezidentský palác

Ubytovanie v okolí :  http://www.slovakia360.com/index.php?SearchPlace=&Mode=Loc&Choice=2&q=Search