Trenčiansky hrad, Trenčianske múzeum, Trenčín, Vstupné

Ilustračný obrázok

Keď budete prechádzať mestom Trenčín, je veľmi ťažké prehliadnuť pýchu mesta a vlastne celého trenčianskeho kraja - Trenčiansky hrad, ktorý je postavený priamo na vápencovej skale. Dejiny Trenčianskeho hradu siahajú do obdobia rokov 178 - 179, doba Rímskej ríše. Na hradnej skale je nápis, ktorý do skaly vysekali vojaci Rímskej légie, keď porazili v bitke Germánov pri Laugarícii. Samotná stavba hradu sa datuje až od 9. storočia, kedy na starobylom hradisku postavili rotundu a potom k nej kamennú vežu. Azda najvýznamnejšia  osobnosť tohto hradu je Matúš Čák. Matúš Čák rozšíril blokovú obytnú vežu z 11. storočia pristavením obytného paláca. Táto veža sa dodnes nazýva Matúšova. Po jeho smrti mal hrad nového majiteľa, bol ním uhorský kráľ Ľudovít z Anjou. V čase husitských vojen, bol hrad nútený spevňovať svoje hradby. Neodeliteľnou históriou Trenčianskeho hradu je turecká expanzia na toto územie. Známa je povesť o studni lásky, ktorá je hlboká niekoľko desiatok metrov. V roku 1790 bol hrad zasiahnutý veľkým mestským požiarom, ktorý ho značne poškodil. Až v 19. storočí sa začali o túto historickú pamiatku zaujímať vtedajší uhorskí pamiatkári.  Všetky vzácne objekty boli zakonzervované a až po druhej svetovej vojne v 50-tych rokoch sa začali robiť rozsiahle reštauračné práce. Staršia generácia si ešte pamätá ako na streche Matúšovej veže svietila v noci krásna červená hviezda Sovietskeho zväzu. Na oprave hradu sa zúčastňovali aj mladí dobrovoľníci, väčšinou študenti, ktorí prispeli k úprave hradu. V súčasnej dobe je na hrade historická expozícia opisujúca dejiny hradu a samotného regiónu. Zaujímavá je výstava z obdobia feudalizmu v Barborinom paláci. V Ľudovítovom paláci je stála galéria obrazov s exponátmi starých zbraní a mincí. Nezabudnuteľný je pohľad z Matúšovej veže. Vidieť z nej Biele Karpaty a nádhernú Trenčiansku kotlinu. Smerom na juh vidieť panorámu Považského Inovca. Pri pohľade dolu vidieť mestskú architektúru Trenčína. Ako sa dostanete na hrad? Pre tých, čo nevedia liezť po skalách a nemajú dostatočnú horolezeckú výstroj odporúčame, aby si zašli do centra mesta a trošku si zašlapali buď po Matúšovej ulici, alebo po strmých hradných schodoch, priamo ku gotickej bráne a hradnému kostolu. Ak ste merali cestu do Trenčína vlakom, tak od železničnej stanice musíte prejsť cez park a použiť podchod, aby ste sa dostali do centra mesta.
P.S.  Keby bol vtedy FACEBOOK, tak by dnes nebola vykopaná studňa lásky na Trenčianskom hrade. heart

Kontakt
Telefón:  032/743 56 57032/743 56 57
E-mail:  office@muzeumtn.sk

Prevádzkové hodiny
máj–september:     9.00 – 17.30
apríl a október:   9.00 – 16.30
november - marec:  9.00 - 15.30
Hrad je zatvorené: 1. januára, 24. a 25. decembra

Vstupné:
Veľký okruh:
Dospelí:   5,10 €
Deti, štud., dôchod.:    3,10 €

Malý okruh:
Dospelí:  3,60 €
Deti, štud., dôchod.:    2,10 €


Mestá a obce v okolí :
Kostolná - Záriečie : 8 km
Trenčianska Teplá : 8,5 km
Skalka nad Váhom : 9,5 km
Drietoma : 10 km
Dubnica nad Váhom : 14,5 km
Nové Mesto nad Váhom: 29,5 km

Ubytovanie Trenčín : http://www.slovakia360.com/index.php?SearchPlace=Tren%25C4%258D%25C3%25ADn&Mode=Place&Choice=&q=Search