Parížske močiare, Gbelce

Ilustračný obrázok
Parížske močiare patria medzi najväčšie súvislé trstinové močiare na Slovensku. Táto prírodná rezervácia sa nachádza na južnom Slovensku, asi 17 km severozápadne od Štúrova, pri obci Gbelce. Parížske močiare sú napájané vodou z  potoka zvaného Paríž, ako výsledok spojenia viacerých prameňov nad obcou Kolta. Potok Paríž tečie pomaly, ale popritom zmení smer toku trikrát. Je to spôsobené tým, že kopíruje ryhy zlomov, ktoré sú dávnymi stopami minulosti. Potom potok Paríž vteká do Hrona. Dĺžka toku je približne 40 km. V druhej polovici sa rozširuje. Toto rozšírenie sa deje medzi obcami Nová Vieska a Gbelce.  Na jeho viac ako 4 hektárovej ploche dočasne alebo trvalo hniezdi viac ako 170 druhov vtákov. Nie je ničím výnimočným vidieť tu také unikáty, ako korytnačka močiarna, či vydra. Najstaršia písomná zmienka o močiari je z roku 1731 od Mateja Bela. Vtedy boli močiare asi trikrát väčšie. V čase komunizmu sa plánovalo s experimentom pestovania ryže. Až v 70. rokoch minulého storočia bol tento jedinečný unikát na Slovensku braný z iného uhla a v roku 1982 bola táto oblasť vyhlásená za chránenú krajinnú oblasť. V roku 1985 bol pri obci Ľuba vytvorený rybník na povodí potoka Paríž. V roku 1990 nastalo začlenenie regiónu do medzinárodného projektu Ramsarskej konvencie. Ďalším významným rokom pre túto oblasť, bol rok 1992, kedy bol oblasti  pridelený štatút chráneného územia. O 4 roky neskôr bolo toto miesto vyhlásené za národný park s  5. stupňom ochrany. Po roku 1996 sa každý rok organizuje medzinárodný ornitologický tábor a konferencie ornitológov z celého sveta. I napriek týmto všetkým snahám močiare postupne pustnú. Globálne otepľovanie spôsobilo to, že horúce letá ohrozujú faunu a flóru v tejto národnej rezervácii. Močiare postupne zazemňujú biomasou z odumierajúcich rastlín. Voda v močiaroch ustupuje, časom  tu zostane len mokrá pôda. Veľkým ohrozením pre tento vzácny biotop sú odpadové vody z jednotlivých obcí, ktoré nemajú čistiace stanice. Močiar má jednu ornitologickú pozorovaciu vežu, z ktorej je vidieť močiar v plnej kráse. Uvidíte z nej plávajúce trstinové ostrovy. Pri močiari sa nachádzajú dva náučné chodníky, ktorými sa dajú prejsť tie najkrajšie časti tohto chráneného územia. Dnes má rezervácia Parížske močiare podľa Zbierky zákonov č. 543/2002  najvyšší piaty stupeň ochrany. V tejto oblasti je zákaz akejkoľvek ľudskej činnosti v priebehu celého roka.
 
Ku močiarom sa dostanete z Trstennej ulice. Na konci je parkovisko, kde si môžete nechať zaparkované auto. Približne 200 m od parkoviska sa nachádza vyhliadková veža. Pre nás laikov je pohľad  na rákosie, ako každý iný. Nevideli sme nič  zvláštne, čo by nás zaujalo. Toto miesto je vyslovene pre ľudí, ktorí sa zaoberajú vodným vtáctvom. Ak máte malé deti, radšej zvoľte kúpalisko Vadaš.
Táto oblasť bola zaradená aj do svetového dedičstva UNESCO.
 
Obce v okolí :
Šarkan : 4,5 km
Nová Vieska : 4,5 km
Malá Mužla : 4,5 km
 
Ubytovanie Štúrovo : http://www.slovakia360.com/index.php?SearchPlace=&Mode=Loc&Choice=1&q=Search