357. Radvanský jarmok, 12.-14. Septembra 2014, Banská Bystrica

Ilustračný obrázok

Mesto Banská Bystrica vás pozýva na významné kultúrne a spoločenské podujatie 357. Radvanský jarmok. Radvanský jarmok bol v roku 2011 oficiálne zapísaný do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a od roku 2013 je nominovaný na zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Preto je našou snahou pripraviť toto podujatie tak, aby bolo hodné tejto pocty. Súčasťou Radvanského jarmoku je 17. Trh umeleckých remesiel, ktorý sa bude konať 12. – 14. septembra 2014, na ktorý pozývame široké spektrum remeselníkov a umeleckých výrobcov. Súčasťou trhu umeleckých remesiel bude aj prezentácia remeselníkov z partnerských miest mesta Banská Bystrica.

Ubytovanie Banská Bystrica: http://www.slovakia360.com