Aqua 2014, Trenčin, Expocentrum, 14.6. - 16.6. 2016

Ilustračný obrázok

Dovoľte, aby sme Vás pozvali k účasti na 21. ročníku medzinárodnej výstavy vodného hospodárstva, hydroenergetiky, ochrany životného prostredia, komunálnej techniky a rozvoja miest a obcí A Q U A, ktorá sa bude konať 14. - 16. 6. 2016 na výstavisku EXPO CENTER a.s. v Trenčíne. Výstava AQUA sa koná pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR.

Sprievodný program pripravujeme v spolupráci s Asociáciou vodárenských spoločností, Trenčianskou vodohospodárskou spoločnosťou, a.s., Slovenským národným komitétom IWA, Asociáciou čistiarenských expertov, Združením miest a obcí Slovenska, Asociáciou pre vodu ČR - CzWA, Slovenskou komorou stavebných inžinierov, Katedrou zdravotného a environmentálneho inžinierstva SF STU v Bratislave a Oddelením environmentálneho inžinierstva ÚChEI FCHPT STU Bratislava.

Kontakt
telefón: 032/ 7704 324, 032/ 7704 324

Ubytovanie Trenčín: http://www.slovakia360.com

 

Call
Send SMS
Add to Skype
You'll need Skype CreditFree via Skype