Hornonitriansky banský skanzen, Cigeľ , kontakt, cenník

Ilustračný obrázok

Pri návšteve hornej Nitry vás očarí krajina svojimi prírodnými krásami a historickými zvláštnosťami s bohatou faunou a flórou.

Medzi TOP 15 turistických zaujímavostí regiónu patrí aj Hornonitriansky banský skanzen baňa Cigeľ, ktorý ponúka svojim návštevníkom zažiť na vlastnej koži pocit, aký zažívali viac ako 50 rokov baníci fárajúci do podzemia bane Cigeľ. Prehliadková trasa Hornonitrianskeho banského skanzenu Baňa Cigeľ začína jazdou banským vláčikom v dĺžke 2 312 metrov do hnedouhoľnej bane. Pokračuje pešou prehliadkou podzemných banských priestorov v hĺbke 80 – 300 m pod povrchom v bývalej časti II. ťažobného úseku. Pešia časť prehliadkovej trasy v bani má dĺžku 566 m jedným smerom. Prostredníctvom sprievodcov Hornonitrianskeho banského skanzenu Baňa Cigeľ (ďalej len HBS-BC) – bývalých baníkov - za využitia statických a funkčných banských technických zariadení je návštevníkovi prezentovaný ľudský príbeh fárajúceho baníka. Príbeh sa odvíja od začiatku prehliadkovej trasy a prehliadka postupne vnáša návštevníka do deja. Prostredníctvom panelov s výkladom a audiovizuálnej techniky ďalej podnecuje predstavivosť a vytvára v ňom rad nových emotívnych zážitkov.

Cieľom prehliadkovej trasy je poskytnúť návštevníkovi zážitok z prežitia rovnakej cesty, akú denne zažívajú baníci pri svojej práci. Konečným cieľom prehliadky HBS-BC je netradičným spôsobom oživiť banícke tradície na Hornej Nitre, zachovať banské priestory pre budúce generácie v podobe, v akej zostali bezprostredne po dobývaní, umožniť nahliadnuť turistom do útrob zeme a zároveň im ukázať extrémne podmienky, v ktorých baníci denne vykonávajú svoju prácu.

Prehliadku HBS-BC možno považovať za určitú formu vzdelávania, rozšírenia obzoru, pohľadu na banícky stav a neposlednej miere aj za jednu z možností využitia voľného času v regióne.

 

Kontakt: telefón: 0905 522 704, e-mail: banskyskynzen@hbp.sk

Prevádzková doba:  Pondelok – Nedeľa vstupy o 10:00 hod. a 14:30 hod.

Cenník: dospelí : 9,00 €, študenti, dôchodcovia : 6,50 €, deti: 5,50 €

Mestá a obce v okolí

Prievidza : 8,5 km
Bojnice: 11,5 km
Nováky : 12,5 km

Ubytovanie Bojnice  http://slovakia360.com/index.php?SearchPlace=Bojnice&Mode=&Choice=&PriceLev=&q=Search